Marstrander 1927

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search

Carl Johan Sverdrup Marstrander, "Remarques sur les inscriptions des casques en bronze de Negau et de Watsch", Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Hist.-filos. klasse 1926/2 (1927), 1–26.

Author/Editor: Carl Johan Sverdrup Marstrander
Type: epigraphic study
Language: French
Used for: PD·1