Petracco Sicardi 1981

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search

Giulia Petracco Sicardi, "Liguri e Celti nell'Italia settentrionale", in: Enrico Campanile (ed.), I Celti d'Italia, Pisa: Giardini 1981, 71–96.

Author/Editor: Giulia Petracco Sicardi
Type: historical study
Language: Italian
In: Campanile 1981
Used for: 0 pages (show list)