Semantic search

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search
WordMeaningLanguage
anokopokios'Anokopokios'Cisalpine Gaulish
apios"Apios"Celtic
ariuonepos-Lepontic
artebuθz'Artebuθz'Celtic
atbiti"(daughter) of Atbitos"Celtic
broχθui'of Brogduos' or 'for Brogdos'Celtic
eripoχios"Eribogios"Cisalpine Gaulish
esopnio(son of) EsobnosLepontic
esopnos'Esopnos'Celtic
exobna"Eχsobna"Cisalpine Gaulish
zuφni'of Dubnos'Celtic
)kiφisi'of Kibisos'Lepontic
koplutus-unknown
kopiu'Kopiu'Celtic
matopokios"Matobogios"Cisalpine Gaulish
p?('for the son of P°'unknown
p('for the son of P°'unknown
pelkui'for Pelkos'Lepontic
penilas"of Benila"Celtic
petu'Petu'Celtic
)peuesa')peuesa'Cisalpine Gaulish
pianu"Pianu" or "Bianu"Lepontic
piraki'of Pirakos'Celtic
pirakos'Pirakos'Celtic
pirauiχeś'Pirauiχeś'Celtic
piretos'Piretos'Celtic
pireuos'Pireuos'Celtic
piriχio'Piriχio'Celtic
pitabbreviation (?)Celtic
piuo'Piuo'Celtic
piuonei'to Biu'Celtic
piuonta'Piuonta'Celtic
piuos'Piuos'Celtic
piuot'Piuot'Celtic
piuotialui'for the son of Piuotios'Lepontic
pla('for the son of Pla°' (?)Celtic
plialeθu'Plialeθu' (?)Lepontic
plioiso'of Plios'Celtic
plios'Plios'Celtic
prikou'Prikou' (?)Celtic
priśunknownCeltic
pruiam'grave' (?)Lepontic
pusi'of/from Pusos'Celtic
polios'Polios'Celtic
riopabbreviation (?)Celtic
rupelos'Rupelos'Celtic
sabi"of Sabos"?Celtic
setupkabbreviationCeltic
setupokios'Setupokios'Celtic
sipiu'Sipiu'unknown